Menu Sluiten

Lavameel

De meeste tuinliefhebbers is het wel bekend dat lavagrond zeer vruchtbaar is en bestaat uit 100% oergesteentepoeder van vulkanen. Het heeft vele mineralen en sporenelementen in een goede verhouding en dit zijn er meer dan 80! De zakken met fijn lavameel “Eifelgold” staan garant voor de kwaliteit. Volgens de Europese EG verordening nr. 2381/94 is het gebruik van dit lavameel ook toegestaan in de biologische productiemethode. Lavameel bevat een enorm scala aan mineralen en is zo fijn dat het snel beschikbaar is voor de planten. Het lavameel kan ook verstoven worden over bijv. planten die een sterke geur hebben en daardoor vraatinsecten aantrekken zoals bijv. bij de aardappelen waar de coloradokever op af komt.

Lavagruis is veel grover en verbetert met name ook de structuur van de bodem, houdt vocht vast en door erosie komen de mineralen verspreidt in de tijd ter beschikking. Bovendien vormen de mineralen ook belangrijke voeding voor de broodnodige schimmels en bacteriën in de bodem waardoor de bodem ook minder snel verdroogt en dicht slaat. Dus vormen ze een buffer met mineralen waardoor de bodem minder snel uitgeput raakt bij redelijk intensief gebruik.

Door de her-mineralisatie van de bodem ontstaat er een betere wisselwerking tussen de planten en de schimmels en bacteriën. De planten leveren de suikers (opslag vindt ook in de wortels plaats) die voeding vormen voor de schimmels en bacteriën waar ze van afhankelijk zijn voor een goede opname van mineralen uit de bodem. Testen met lavagruis aangebracht op landbouwgrond en grasland geven duidelijk een grotere opbrengst met meer suikers en zetmeel dat uiteraard ten goede komt aan de planten en hun vruchten. Lavagruis regelt ook de zuurgraad of pH. Door de hogere concentratie met mineralen wordt vocht beter vastgehouden, zodat planten ook steviger zijn en minder snel uitdrogen. Hierdoor kun je de oogst vaak ook langer bewaren.

Lavameel/gruis bevat veel kiezelzuur, wat vooral uit silicium bestaat. Dit mineraal verstevigt de celwanden v.d. planten en daardoor is de plant ook steviger en weerbaarder tegen vraat en ziekten. Lavamateriaal bevat 15% kalk en zorgt voor een minder zure bodem. De gangbaar gebruikte kalk kan gemakkelijk uitspoelen en tevens worden er andere mineralen aan de bodem onttrokken. Maar bij gebruik van het lavagruis komt de kalk geleidelijk vrij en wordt veel beter vastgehouden. Als de bodem erg zuur is, zou het advies kunnen zijn om aanvullend zeeschelpenkalk te gebruiken.

Op de website van Biosolutions verwijst men naar de ervaringen van Thomson Cameron in Schotland. In grote delen van Schotland is de grond ongeschikt om gewassen te telen. De grond is er arm, zuur en de weersomstandigheden zijn soms extreem. Toch is het Thomson Cameron gelukt om met lavameel/gruis prima gewassen te telen. Specialisten van over de hele wereld komen er kijken.

In Nederland werken we al veel te lang met kunstmest en te veel dierlijke mest, die te veel stikstof (N) bevat en waarvan te veel uitspoelt op de droge zandgronden. Stikstof stimuleert de groei van planten wel, maar vaak ontstaat er een tekort aan andere essentiële voedingstoffen. Uit onderzoek blijkt dat er slechts een 16-tal mineralen voldoende aanwezig zijn en 40 andere soorten zijn niet meer aanwezig omdat er roofbouw gepleegd is op de bodem.

Lavameel en lavagruis kan het gehele jaar door toegepast worden. Geadviseerd wordt om het eerste jaar 300 gr/m2 toe te dienen. En daarna elk jaar 100 gr/m2 als onderhoudsdosering. Voor een moestuin kun je ook grofweg 20 kg per 60 – 80 m2 aanhouden. Je kunt er ook prima een composthoop mee voeden: 10 – 20 kg per m3. Voor fruitteelt op de droge zandgrond mag je zeker ophogen tot 4 kg per 10 m2 bij de start en 1 kg per 10 m2 als onderhoudsbeurt. Ook kamerplanten kun je er mee voeden: 1 eetlepel per pot. Een natuurlijk veelzijdig product wat het proberen waard is.