Menu Sluiten

Ecologie

Op het complex hangen diverse nestkasten die veelvuldig worden gebruikt door o.a. mussen en koolmezen maar b.v. ook hommels. Verder hebben de vogels voldoende nestgelegenheid in de groenstrook aan vooral de noord- en oostzijde van het terrein. Soms worden er ook bijzondere vlinders gesignaleerd zoals de Koninginnepage.

Ter bevordering van de bestuiving van groenten en fruit is er ook een imker actief op het terrein. En omdat vleermuizen vooral ook veel “schadelijke” rupsen en insecten eten, heeft de vereniging ook een vleermuizenkast opgehangen.

Vanuit ecologische oogpunt bezien is het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest zeker niet aan te bevelen.

Volkstuin Vlijmen bijenkorven         Volkstuin Vlijmen vleermuis