Menu Sluiten

Algemeen

Onze Algemene Volkstuinen Vereniging Vlijmen ( A.V.V.V.) is opgericht op 28 oktober 1976.

Er zijn 70 tuinen en er zijn 64 leden (inclusief steunend lidmaatschap)

De meeste tuinen bevinden zich op kavels van 120 m2. Maar we hebben een klein aantal zogenaamde “halve tuinen” van 60 en 70 m2. Per 4 tuinen is er een wateraansluiting aanwezig. Water is een belangrijk element vanwege het feit dat de volkstuinen op voedselarme en droge zandgrond liggen. Ook hebben we een kleine kantine op ons terrein en een schuurtje met materialen, waar de leden gebruik van mogen maken op het volkstuinencomplex.

Het is een actieve vereniging met gepassioneerde hobbytuinders. De vereniging bestaat uit een bestuur en een klein aantal commissies. Zo hebben we o.a. een onderhoudscommissie,  een activiteitencommissie en een commissie voor duurzaam bodem en watergebruik. De leden van de onderhoudscommissie verzorgen allerhande onderhoudsklussen en houden ook toezicht op de wijze van gebruik van de tuinen en de preventie van de ontwikkeling van plantenziekten. De leden van de activiteitencommissie heten mensen welkom bij bezoeken aan het volkstuinencomplex van o.a. de KBO, organiseren jaarlijks een gezellige zomerfestiviteit en verzorgen de catering op onze mestdag.
De commissie voor duurzaam bodem en watergebruik verzamelt informatie en ervaringen en toetst de toepasbaarheid daarvan voor gebruik binnen onze vereniging. Dit met als doel om een ecologisch evenwicht na te streven en duurzame ontwikkelingen (drinkwatergebruik, meststoffenbeleid e.d.) met betrekking tot het tuinieren te stimuleren.

Er kan door de leden potstalmest, compost en eventueel andere meststoffen worden besteld bij de vereniging. Deze worden dan collectief ingekocht.
In oktober hebben we onze traditionele mestdag dan wordt de potstalmest geleverd en door de leden gezamenlijk verdeeld over de tuinen. Compost wordt in het voorjaar geleverd.

We beschikken over een eigen kantine(met toilet), waar u kunt schuilen tegen een regenbui en een kopje koffie kunt krijgen.

Ook heeft de vereniging tuingereedschap en kruiwagens in bezit. Leden kunnen hiervan gebruik maken op het volkstuincomplex.