Over ons

Ligging

Het volkstuinencomplex van onze vereniging is gelegen aan de zuidelijke rand van het dorp Vlijmen , in wijk De Vliedberg. U vindt het complex ten zuiden van de Bilderdijkstraat en ten westen van de Antoni Staringlaan, met de hoofdingang aan de Rademakerssteeg (dit is richting de Heidijk).

Locatie volkstuin Vlijmen

De Vereniging

Onze Algemene Volkstuinen Vereniging Vlijmen ( A.V.V.V.) is opgericht op 28 oktober 1976.

Er zijn 70 tuinen en er zijn 64 leden (inclusief steunend lidmaatschap)

De meeste tuinen bevinden zich op kavels van 120 m2. Maar we hebben een klein aantal zogenaamde “halve tuinen” van 60 en 70 m2. Per 4 tuinen is er een wateraansluiting aanwezig. Water is een belangrijk element vanwege het feit dat de volkstuinen op voedselarme en droge zandgrond liggen. Ook hebben we een kleine kantine op ons terrein en een schuurtje met materialen, waar de leden gebruik van mogen maken op het volkstuinencomplex.

Het is een actieve vereniging met gepassioneerde hobbytuinders. De vereniging bestaat uit een bestuur en een klein aantal commissies. Zo hebben we o.a. een onderhoudscommissie en een activiteitencommissie. De leden van de onderhoudscommissie verzorgen allerhande onderhoudsklussen en houden ook toezicht op de wijze van gebruik van de tuinen en de preventie van de ontwikkeling van plantenziekten. De leden van de activiteitencommissie treden op als gastvrouwen bij bezoeken aan het volkstuinencomplex van o.a. de KBO, organiseren jaarlijks een gezellige zomerfestiviteit en verzorgen de catering op onze Mestdag.

Er kan door de leden potstalmest worden besteld bij de vereniging en deze wordt dan collectief ingekocht. Op de laatste zaterdag van oktober; bekend als de traditionele Mestdag, wordt deze geleverd en door de leden gezamenlijk verdeeld over de tuinen.

We beschikken over een eigen kantine, waar u kunt schuilen tegen een regenbui en een kopje koffie kunt krijgen. Ook heeft de vereniging tuingereedschap en kruiwagens in bezit waar leden gebruik van kunnen maken.

Een stukje ecologie

Op het complex hangen diverse nestkasten die veelvuldig worden gebruikt door o.a. mussen en koolmezen maar b.v. ook hommels. Verder hebben de vogels voldoende nestgelegenheid in de groenstrook aan vooral de noord- en oostzijde van het terrein. Soms worden er ook bijzondere vlinders gesignaleerd zoals de Koninginnepage.

Ter bevordering van de bestuiving van groenten en fruit is er ook een imker actief op het terrein. En omdat vleermuizen vooral ook veel “schadelijke” rupsen en insecten eten, heeft de vereniging ook een vleermuizenkast opgehangen.

Vanuit ecologische oogpunt bezien is het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest zeker niet aan te bevelen.

Volkstuin Vlijmen bijenkorven         Volkstuin Vlijmen vleermuis